Zapraszamy na nowy odcinek z serii “Pytania i odpowiedzi” z udziałem Andrzeja Kawki w naszej Klinice Kawkaje.
Andrzej Kawka opowie o wysokim poziomie cholesterolu💹, wyjaśni czym różni się HDL od LDL i co do tego wszystkiego ma poziom trójglicerydów. Wypowie się również na temat swojego stosunku wobec statyn  (środków na obniżenie poziomu cholesterolu).
Zapraszamy na nasz kanał do obejrzenia innych filmów
Prezentowany materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, ma wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, ponadto nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Autor oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją
korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem materiału działa na własną odpowiedzialność. Wszelkie wypowiedzi przedstawione w filmie stanowią wyłącznie odzwierciedlenia poglądów autora. Żadna z tych wypowiedzi nie może być traktowana jako rekomendacja, porada lub zalecenie, w tym w szczególności jako rekomendacja, porada lub zalecenie dotyczące zdrowia. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa działań podjętych lub nie podjętych na podstawie lub w związku z treścią filmu.