Pakiety

Poniżej krótki opis dostępnych w naszej Klinice usług:

Konsultacja PEŁNA z terapeutą prowadzącym (naturoterapeutą) – szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia i dotychczasowego stylu życia, omówienie wyników pomiarów diagnostycznych (i ewentualnych pozostałych badań), ustalenie indywidualnej ścieżki dalszego postępowania terapeutycznego (obejmującego zalecenia żywieniowe, suplementacyjne i pozostałe działania terapeutyczne). Podopieczny otrzymuje dodatkowo na podany e-mail ww. spersonalizowane zalecenia w wersji elektronicznej

Krótka konsultacja z terapeutą prowadzącym (naturoterapeutą) – krótkie omówienie wyników pomiarów diagnostycznych/badań oraz opracowanie zaleceń terapeutycznych

Konsultacja z dietetykiem – konsultacja z dietetykiem klinicznym + Opracowanie zaleceń żywieniowych przez dietetyka klinicznego

 

 

DIAGNOSTYKA :

Pomiar  SO-CHECK – innowacyjna i nieinwazyjna metoda w oparciu o platformę SO-CHECK – składa się z następujących pomiarów:

 • Oligo-check – metoda pozwalającą na diagnostykę poziomu minerałów, mikroelementów, witamin (tkankowa dostępność biologiczna), stresu oksydacyjnego (odpowiedzialnego m.in. za starzenie). Umożliwia ocenę przeciążenia metalami ciężkimi w organizmie. Badanie określa także tendencje do wybranych dysfunkcji organizmu w związku ze stwierdzonymi podczas pomiaru niedoborami minerałów, pierwiastków śladowych i obciążeniami metalami ciężkimi. Ocenia pracę układu pokarmowego, równowagę kwasowo-zasadową i stan zanieczyszczenia wątroby. Przedstawia również poziom pracy systemu odpornościowegonerwowego i hormonalnego, określa jakość skóry (antyaging), stan włosów, paznokci i stawów. Określa stan otyłości u mężczyzn i stan zagrożenia cellulitem u kobiet, stan psychiki oraz globalnej równowagi w postaci opisu i diagramu.

Oligo-check jest pierwszym badaniem tkanki miękkiej bez konieczności analizy włosa. Pomiar odbywa się za pomocą  urządzenia fotospektrometrycznego – przenośnego skanera optycznego, który przykładany jest na moment w czterech punktach na dłoni osoby diagnozowanej. Są to tzw. meridiany, czyli kanały przepływu energii. U osób leworęcznych skanerem dotyka się prawej dłoni, a u praworęcznych odwrotnie. Za pomocą spektrofotometrii, tj. fluorescencji tkankowej, określa się wewnątrzkomórkowe stężenie 34 pierwiastków chemicznych. Każdy rodzaj związków chemicznych i mineralnych emituje lub odbija światło (promieniowanie elektromagnetyczne) w pewnym określonym zakresie długości fal. Im bardziej próbka jest skondensowana, tym bardziej absorbuje światło. Zebrane informacje są wysyłane do centralnego serwera i chwilę po tym na monitorze pojawiają się wyniki pomiaru.

 • Cardi-check – to dodatkowe badanie układu sercowo – naczyniowego za pomocą Oximetru. Wyróżniamy w nim następujące wskaźniki: Cardiflex – (ocena elastyczności naczyń krwionośnych i zmiany miażdżycowe), Cardistress (ocena reakcji serca na stres), SNA (równowaga układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego), Koherencja serca (określenie procentowe częstotliwości rytmu serca), IRT (wskaźnik natlenienia tkanek – pokazuje ocenę wysycenia krwi tlenem).

Pomiar trwa ok. 3 minuty. Dane są sczytywane z palca wskazującego ręki niedominującej.

Badanie GNIOM-CHECK – mapa mikrobioty jelitowej – analiza mikrobioty jelitowej za pomocą sekwencjonowania DNA bakterii jelitowych.Dzięki analizie DNA przy użyciu technologii sekwencjonowania wysokoprzepustowego, możliwe jest zmierzenie i określenie ilościowe bakterii w jelitach. Laboratorium platformy SO-CHECK posiada bazę danych obejmującą ponad 6000 badań naukowych prowadzonych na całym świecie na florze jelitowej, która stale się rozwija. Interpretacja profilu podopiecznego opiera się zatem na tej naukowo potwierdzonej wiedzy oraz na algorytmach uczenia maszynowego.

W wyniku badania otrzymujemy raport uwzględniający m.in. informacje i zalecenia dotyczące następujących kwestii:

 • Równowaga bakterii jelitowych, ocena ich różnorodności
 • Synteza witamin
 • Skłonność do przybierania na wadze
 • Układ odpornościowy
 • Wydajność trawienia (białka, tłuszcze, węglowodany, włókna)
 • Skłonność do występowania nietolerancji (fruktozy/laktozy)
 • Wskaźnik stanu zapalnego, zakwaszenia, wzdęć i zaparć
 • Rodzaj mikrobioty
 • Równowaga emocjonalna i sen
 • Przepuszczalność jelit, ochrona ściany jelita
 • Produkcja maślanów, propionianu, octanu, energii
 • Indeks proteobakterii, wskaźnik degradacji siarczanów

W naszej Klinice istnieje możliwość zakupienia  zestawu GniomCheck do samodzielnego pobrania próbki. (Zestaw GniomCheck nie jest dostępny w pakietach). Próbkę podopieczny pobiera w domu, w łatwy i dyskretny sposób i wysyła do laboratorium platformy SO-CHECK. Wyniki podopiecznego odbierane są przez naszą klinikę poprzez platformę So/Check.

Przykładowy wynik GNIOM-CHECK

 

Pomiar STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna) – metoda polega na bezdotykowym kilkukrotnym pomiarze czujnikiem podczerwieni ciała człowieka, które jest poddane bodźcowi stresowemu, jakim jest w tym przypadku, ochłodzenie ciała, co osiąga się przez rozebranie badanego od pasa w górę

W wyniku pomiaru otrzymujemy szereg informacji:

 • mapa termiczna organizmu obrazująca, w których obszarach występuje tendencja do stanów zapalnych, blokad, czy innych dysfunkcji;
 • wskazanie pokarmów, które są zalecane dla danego podopiecznego oraz tych, które w danym momencie należy ograniczyć lub wyeliminować;
 • ocena sprawności funkcji poszczególnych układów: nerwowego, hormonalnego, krążenia, oddechowego, immunologicznego, trawiennego, moczowo-płciowego, mięśniowego, kostno-stawowego i wydalniczego);
 • określenie suplementów, ziół, neuroprzekaźników, które będą wspierać regulację układów, które nie funkcjonują sprawnie;
 • wskazanie blokad segmentów kręgosłupa, ich powiązanie z poszczególnymi narządami, a także określenie dolegliwości jakie mogą wystąpić jeśli blokady te będą się pogłębiać oraz wskazanie rodzajów emocji, które mogą przyczyniać się do powstawania tych blokad;
 • ocena napięcia mięśniowego w obrębie kręgosłupa oraz prawidłowości mikrokrążenia;
 • rodzaje aktywności fizycznej i dyscyplin sportowych, które są najbardziej wskazane dla podopiecznego;
 • ocena poziomu energetycznego – zasobu energii jakim w danym momencie dysponuje podopieczny, wynikającego z obecnej kondycji (fizycznej, emocjonalnej i mentalnej);
 • ocena poziomu równowagi energetycznej w organizmie – wskazanie czy procesy przebiegające w ciele są w równowadze – określenie jak organizm radzi sobie ze stresem;
 • ocena stanu zakwaszenia organizmu (Krew / Tkanki);
 • zalecenia psychoprofilaktyczne;
 • określenie typu metabolicznego, kierunku zmian oraz profilu psychicznego wynikającego z dominującego u podopiecznego typu metabolicznego.

 

Pomiar i terapia F-SCAN 4 – pomiar umożliwia wykrycie częstotliwości patogenów występujących w naszym organizmie – czyli bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów. W przypadku wykrycia przerostu patogenów istnieje możliwość terapii częstotliwościami, osłabiającymi / eliminującymi wykryte patogeny, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Terapia częstotliwościami nie jest przeprowadzana u osób z rozrusznikiem serca oraz u kobiet w ciąży.

 

Pomiar wagi z analizą składu ciała (masa ciała, BMI, tkanka tłuszczowa. U podopiecznych powyżej 18 roku życia dodatkowo: tłuszcz wisceralny, masa mięśni, ocena budowy ciała, masa kości, BMR, wiek metaboliczny, całkowita zawartość wody)

 

Dostępne w naszej klinice pomiary diagnostyczne zostały szerzej opisane w zakładce diagnostyka