Praktycznie każdą naszą wizytę rozpoczynamy od diagnostyki, którą nasi Podopieczni dobrze znają.
.
Przygotowaliśmy jednak krótkie nagranie dla tych, którzy jeszcze u nas nie byli, dopiero planują wizytę lub wciąż się wahają.
.
Diagnostyka STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna) daje nam niesamowity wgląd w nasze ciało – pokazuje stan kręgosłupa, stan emocjonalny oraz jego skutki, wskazuje braki w organizmie oraz ma cudowną zdolność wykazania problemu z danym narządem, zanim dysfunkcja ta da jakiekolwiek objawy!
.
Prezentowany materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, ma wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, ponadto nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Autor oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem materiału działa na własną odpowiedzialność. Wszelkie wypowiedzi przedstawione w filmie stanowią wyłącznie odzwierciedlenia poglądów autora. Żadna z tych wypowiedzi nie może być traktowana jako rekomendacja, porada lub zalecenie, w tym w szczególności jako rekomendacja, porada lub zalecenie dotyczące zdrowia. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa działań podjętych lub nie podjętych na podstawie lub w związku z treścią filmu.